Važni telefonski brojevi

TELEFONSKI BROJEVI

113 – Opće informacije vezane uz aktivnosti suzbijanja epidemije koronavirusa

112 – Sve ostale opće informacije

PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA HCK  za područje Požeško slavonske županije   – 099 820 88 45

Telefonska linija za podršku osobama u samoizolaciji/karanteni – COVID-19

CILJ TELEFONSKE LINIJE         

Cilj telefonske linije za psihosocijalnu podršku je pružiti podršku osobama koje se nalaze u samoizolaciji/karanteni. Osobe koje se nalaze u samoizolaciji mogu imati poteškoća s nošenjem sa stresom te mogu imati razne reakcije. S obzirom da su osobni kontakti ograničeni te radi zaštite korisnika, djelatnika i volontera, pružanje podrške je potrebno organizirati preko telefona. Osnovni cilj linije je ublažavanje stresnih reakcija, osjećaja panike, straha, brige te jačanje individualnih resursa u nošenju sa situacijom.

DJELATNICI I VOLONTERI NA LINIJAMA

Na telefonskoj liniji mogu biti dežurni djelatnici i volonteri prethodno educirani iz područja psihosocijalne podrške u kriznim situacijama.

Zbog pojačanog straha javnosti i broja oboljelih iznimno je važno pružiti podršku osobama koje su trenutno u samoizolaciji ili karanteni i to kroz pružanje informacije o učinkovitim načinima nošenja sa stresom koji im u toj situaciji mogu pomoći. DCK Požeško slavonske županije je u  suradnji s nacionalnim društvom iz Zagreba    otvorlo telefonsku liniju za pružanje psihosocijalne podrške osobama u samoizolaciji ili karanteni.

Od danas HCK-a ima  otvorenu SMS/Viber liniju psihosocijalne podrške za gluhe i nagluhe osobe. Broj je: 091 120 0028 . Hrvatski savez gluhih i nagluhih će podijeliti ovaj broj kroz svoje kanale komunikacije.

U Požegi, 21.ožujka 2020.g.

Za   DCK Požega

Volonter: Luka Pamer