Dokumenti DCK Požega

Pravila zaštite odobnih podataka i privatnosti GDCK Požega

OBAVIJEST O ČLANARINI

Obavijest GDCK Požega

Mišljenje o primjeni Zakona o Javnoj nabavi 2018

Program rada GDCK Požega za 2018.g.

Financijski plan GDCK Požega za 2018

Izvješće o radu GDCK Požega za 2017

Financijski izvještaji GDCK Požega za 2017

Izvješće organizatora volontiranja GDCK Požega 2017

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017 GDCK Požega

Pozivi za dostavu ponuda Energetska obnova zgrade GDCK Požega 2017

Financijski plan GDCK Požega za 2017

Program rada GDCK Požega za 2017

Mišljenje o primjeni Zakona o javnoj nabavi 2017

Mišljenje o primjeni Zakona o javnoj nabavi u 2016.g.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016 GDCK Požega

Izvješće organizatora volontiranja GDCK POŽEGA 2016

Financijsko izvješće 2016

Izvješće o radu GDCK Požega za 2016.god.

Program rada GDCK Požega za 2016

Statut GDCK Požega 2 dio

Financijski plan za 2016

Statut GDCK Požega 1 dio