Međunarodni dan mladih

svjetski_dan_mladih12. kolovoza obilježava se Međunarodni dan mladih. Taj dan je prilika za ukazivanje na potrebe mladih i njihova prava kroz razna događanja i aktivnosti. Proglasila ga je Generalna skupština Ujedinjenih naroda je 1999. godine donijela rezoluciju o proglašenju Međunarodnog dana mladih te se on kontinuirano obilježava svake godine 12. kolovoza. Obilježava se svake godine kako bi se promovirao aktivizam mladih, te prepoznali napori i akcije mladih širom svijeta koje doprinose pozitivnim promjenama, razvoju i ekonomskoj dobiti zajednica, a i šireg društva. Mladi su društvena skupina koju u Republici Hrvatskoj, prema Nacionalnom programu djelovanja za mlade, čine svi građani Republike Hrvatske u dobi od 15 do 29 godina.


Stoga pozivamo Vas mlade volontere da u razdoblju od 6. do 12. kolovoza na svoje facebook profile postavite fotografije od neke volonterske aktivnosti sa ‘hashtag’ (#) oznakom #danmladih, #mladizaboljisvijet, #hck. Hrvatski Crveni križ će 12. kolovoza staviti povezanu objavu sa odgovarajućim oznakama preko koje će se promovirati sve aktivnosti i moći vidjeti fotografije pod navedenim oznakama ‘hashtag’ (#).