Darivanje krvi rujan 2016.

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

GRADSKO DRUŠTVO POŽEGA

Osječka 12, 34000   Požega

 

Požega, 08. rujna  2016.god.

 

 

PREDMET:  Akcija dobrovoljnog darivanja krvi,

                      05.,06. i 07. rujna  2016. godine,

– izvješće, dostavlja se,-

 

U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega bilo je organizirano dobrovoljno davalaštvo krvi.

 

Dana 05. rujna 2016. godine akciji je pristupilo 152 potencijalnih darovatelja a krv je dalo 141darovatelja.

Dana 06. rujna  2016. godine akciji je pristupilo 130 potencijalnih darovatelja a krv je dalo 119 darovatelja.

Dana 07. rujna  2016. godine akciji je pristupilo 96 potencijalnih darovatelja a krv je dalo 85 darovatelja.

 

 

Ukupno  05., 06. i 07. rujna 2016. godine akciji je pristupilo 378 potencijalnih darovatelja a  krv je dalo 345 dobrovoljnih darovatelja i time spasilo nečiji život.

 

Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca.

Dobrovoljnim davanjem krvi ujedno  kontroliramo naše zdravlje.

Krv kao LIJEK je nezamjenjiva.

 

Zahvaljujemo se  na razumijevanju i pomoći svim medijima koji prate naš rad i pridonose animaciji potencijalnih darovatelja krvi.

 

S poštovanjem,

ZA GDCK POŽEGA

 

Marija Ugarković, bacc.oec.